All Brands

Strategija

Ringier Axel Springer Media AG prati strategiju razvoja i digitalizacije koja ima za cilj da odgovori na izazove koje nameću strukturne promene u medijskom okruženju.

Kao vodeća medijska kompanija u Srbiji, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj, Ringier Axel Springer Media AG ima za cilj da se na ovoj poziciji i dalje razvija i da se etablira kao vodeća integrisana multimedijska kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Profitabilni rast i uspeh kompanije prvenstveno su zasnovani na sledećim faktorima:

  • Jačanju naših strateških izdanja  – Naši jaki brendovi su osnova za uspeh kompanije i zbog toga ćemo se truditi da ih unapređujemo i ojačavamo i ubuduće.

  • Širenju kros-medija - Planira se dalji razvoj digitalnih izdanja jakih štampanih proizvoda. Zbog toga kompanija prilagođava svoju strukturu i organizaciju u cilju postizanja optimalne integracije svojih štampanih, internet i mobilnih kanala.

  • Otvaranju novih poslovnih segmenata – Investiranje u digitalna preduzeća i nove biznis modele trebalo bi da obezbedi kompaniji dodatne izvore prihoda i da na koristan način upotpuni već postojeću jaku paletu proizvoda.