All Brands

Kodeks ponašanja

Ringier Axel Springer Media AG zalaže se za primenu visokih etičkih standarda u svim izdavačkim i novinarskim aktivnostima, poslovanju sa poslovnim partnerima, konkurentima i odnosima sa zaposlenima.

Etičko ponašanje je osnova kulture kompanije Ringier Axel Springer i njegova primena očekuje se od svakog zaposlenog u preduzeću, bez obzira na njegov položaj.
Kodeks ponašanja kompanije Ringier Axel Springer Media AG s toga se odnosi na sve naše zaposlene širom sveta.

On je osmišljen tako da reafirmiše i promoviše norme i standarde koje smo sebi postavili, a koje neguju naš kredibilitet. Uputstva data u kodeksu ponašanja pomažu našim zaposlenima pri donošenju odgovornih odluka prilikom kontakta sa kolegama, vlastima i institucijama ili širom javnosti.